24 Tirthankars Details

No.

Tirthankara

Chyavan Kalyanaka

Janma Kalyanaka

Diksha Kalyanaka

Keval Gyan Kalyanaka

Nirvan Kalyanaka

1

Rishabha

Jeth Vad 4

Fagan Vad 8

Fagan Vad 8

Maha Vad 11

Posh Vad 13

2

Ajitnath

Vaisakh Sud 13

Maha Sud 8

Maha Sud 9

Posh Sud 11

Chaitra Sud 5

3

Sambhavanath

Fagan Sud 8

Magsar Sud 14

Magasar Sud 15

Asho Vad 5

Chaitra Sud 5

4

Abhinandannath

Vaisakh Sud 4

Maha Sud 2

Maha Sud 12

Posh Sud 14

Vaisakh Sud 8

5

Sumatinath

Shravan Sud 2

Vaisakh Sud 8

Vaisakh Sud 9

Chaitra Sud 11

Chaitra Sud 9

6

Padmaprabha

Posh Vad 6

Asho Vad 12

Asho Vad 13

Chaitra Sud 11

Chaitra Sud 9

7

Suparshvanath

Shravan Vad 8

Jeth Sud 12

Jeth Sud 13

Maha Vad 6

Maha Vad 7

8

Chandraprabha

Fagan Vad 5

Magasar Vad 12

Magasar Vad 13

Maha Vad 7

Shravan Vad 7

9

Suvidhinatha

Maha Vad 9

Kartak Vad 5

Kartak Vad 6

Kartak Sud 3

Bhadarva Sud 9

10

Sheetalnath

Chaitra Vad 6

Posh Vad 12

Posh Vad 13

Magasar Vad 14

Chaitra Vad 2

11

Shreyansanath

Vaisakh Vad 6

Maha Vad 12

Maha Vad 13

Posh Vad Amaas

Ashadh Vad 3

12

Vasupujya

Jeth Sud 9

Maha Vad 14

Maha Vad Amaas

Maha Sud 2

Asadh Sud 14

13

Vimalnath

Vaisakh Sud 12

Maha Sud 3

Maha Sud 4

Posh Sud 6

Jeth Vad 7

14

Anantnath

Asadh Vad 7

Chaitra Vad 13

Chaitra Vad 14

Chaitra Vad 14

Chaitra Sud 5

15

Dharmanath

Vaisakh Sud 7

Maha Sud 3

Maha Sud 12

Posh sud 15

Jeth Sud 5

16

Shantinath

Shravan Vad 7

Vaishakh Vad 13

Vaiskh Vad 14

Posh Sud 9

Vaisakh Vad 13

17

Kunthunath

Asadh Vad 9

Chaitra Vad 14

Chaitra Vad 5

Chaitra Vad 5

Chaitra Vad 1

18

Aranath

Fagan Sud 2

Magsar Sud 10

Magsar Sud 11

Kartik Sud 12

Magsar Sud 10

19

Mallinath

Fagan Sud 4

Magsar Sud 11

Magsar Sud 11

Magsar Sud 11

Fagan Sud 12

20

Munisuvrata

Shravan Sud 15

Vaisakh Vad 8

Fagan Sud 12

Shravan Vad 12

Vaisakh Vad 9

21

Nami Natha

Asho Sud 15

Ashadh Vad 8

Jeth Vad 9

Magsar Sud 11

Chaitra Vad 10

22

Neminatha

Asho Vad 12

Shravan Sud 5

Shravan Sud 6

Bhadarva Vad Amaas

Ashadh Sud 8

23

Parshva

Fagan Vad 4

Magsar Vad 10

Magsar Vad 11

Fagan Vad 4

Shravan Sud 8

24

Mahavira

Asadh Sud 6

Chaitra Sud 13

Kartak Vad 10

Vaisakh Sud 10

Asho Vad Amaas